terug


Veelgestelde vragen

Waarom zijn de Europese natuurbeschermingsregels in gevaar?

De Europese wetgeving voor de bescherming van onze meest belangrijke natuurgebieden en diersoorten (de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) worden bedreigd. Dat komt door de evaluatie en mogelijke herziening van deze richtlijnen door de Europese Commissie in het kader van het zogenaamde Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT). Dit is zorgwekkend omdat de Europese regels de belangrijkste basis vormen voor de bescherming van natuur in Nederland en de rest van de Europese Unie.

Waarom zijn de Vogel- en Habitatrichtlijn belangrijk?

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (ook bekend als de Natuurrichtlijnen) zijn de belangrijkste juridische instrumenten voor het behoud en herstel van natuur in de hele Europese Unie. De Vogelrichtlijn uit 1979 beschermt alle in het wild levende vogels en hun eieren, nesten en belangrijkste leefgebieden. De Habitatrichtlijn uit 1992 doet hetzelfde voor een groot aantal andere wilde planten en dieren en natuurlijke habitats. Deze Europese natuurregels bieden onmisbare bescherming aan onze natuurschatten en bevorderen tegelijkertijd duurzaam gebruik.

De richtlijnen zorgen ervoor dat de belangrijkste natuurgebieden in Europa worden geïdentificeerd en harde juridische bescherming krijgen (Natura 2000-gebieden). Deze richtlijnen stellen eisen voor het herstellen en beheren van deze vitale natuurgebieden. Ze bieden essentiële bescherming aan meer dan 1.400 zeldzame of bedreigde soorten dieren en planten.

De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn cruciaal geweest voor het herstel van verschillende iconische soorten, waaronder de zeearend, de otter en de wolf. Zij zijn ook van essentieel belang voor de bescherming van een groot aantal bijzondere natuurgebieden. In Nederland gaat het daarbij om ruim 160 gebieden van de Waddenzee tot de Delta en van de duinen op Schiermonnikoog tot de Sint Pietersberg.

De soorten en natuurgebieden die beschermd worden door de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn ieder uniek en onvervangbaar en verdienen beschermd te worden om hun intrinsieke waarde. De natuur is ook goed voor de mens: natte gebieden en natuurlijke reservoirs beschermen ons tegen overstromingen, goed beheerde bossen leveren hout en gaan klimaatverandering tegen. En natuur bevordert de gezondheid van mensen. Steeds meer economen en bedrijven erkennen dat een sterke en duurzame economie afhankelijk is van de natuur.

Waarom is het belangrijk om aan de openbare raadpleging deel te nemen?

In januari 2015 is het hele proces van de evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn gestart. Dit proces zal meer dan een jaar duren. Nu is een belangrijk moment voor het publiek om zijn opinie te uiten. De Europese Commissie houdt op dit moment namelijk een publieke consultatie waarin burgers kunnen aangeven hoe belangrijk de bescherming van de natuur is, en waarom goede Europese natuurwetten noodzakelijk zijn.

Door het invullen van deze online enquête helpt u aan te tonen dat mensen in de EU de natuur willen beschermen door het intact houden van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De relevantie van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor EU-burgers, en hun steun voor de natuur, zijn belangrijke overwegingen die de Europese Commissie in overweging neemt om te besluiten de richtlijnen te handhaven of te verzwakken.

Wij hebben daarom zo veel mogelijk mensen uit alle 28 landen van de Europese Unie nodig om aan de Europese Commissie te vertellen dat de Vogel- en Habitatrichtlijn niet verzwakt moeten worden. Uw deelname is dus echt belangrijk.

Waar stem ik mee in met deze actie?

Deze online actie is ontworpen om mensen in staat te stellen hun mening te uiten dat de natuur effectief beschermd moet worden zodat de Europese Commissie hiervan kennis moet nemen. Hiervoor kunt u een reeds voorbereid antwoord op de vragenlijst van de Europese Commissie sturen zonder dat dit u veel tijd kost.

Ervaren natuurexperts van de hieronder vermelde organisaties hebben namelijk al antwoorden op de belangrijkste vragen van de Commissie ingevuld. Dit om het voor burgers eenvoudiger te maken een antwoord in te sturen. U kunt de voorbereide antwoorden eerst lezen om er zeker van te zijn dat u het ermee eens bent. Als u wilt weten waarom wij de vragen op deze manier beantwoord hebben, dan kunt u dat hier nalezen.

Natuurlijk kunt u ook direct naar de website van de Europese Commissie gaan om daar de vragenlijst zelf in te vullen.

Deze openbare raadpleging is de belangrijkste, en wellicht enige mogelijkheid voor het publiek om zijn zegje te doen in dit belangrijke debat over de toekomst van Europa's natuur. We hopen dat deze online actie het zo gemakkelijk mogelijk maakt om deel te nemen aan het consultatieproces.

Wie staat achter deze campagne?

Deze campagne wordt georganiseerd door Birdlife Europe, de European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, en WWF.

Deze internationale actie wordt in Nederland gecoördineerd door: Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.

Als u het relevante vakje aanvinkt, zullen wij u graag informeren over de voortgang van deze campagne. Uw persoonlijke gegevens worden strikt beschermd en worden alleen gedeeld met de campagnepartners. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie over onze gegevensbescherming en veiligheidsmaatregelen klik hier

.